Home

V súčasnej mimoriadnej situácii Národná rada Slovenskej republiky dňa 25. marca prijala zákon 63/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony tiež aj dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona.

Čítať celý článok...

Niekoľko odborníkov z Fora pre ľudské práva (Maroš Matiaško), Rady pre poradenstvo v sociálnej práci (Miroslav Cangár), nadácie SOCIA (Mária Machajdíková) a SocioFóra (Lýdia Brichtová, Mária FIlipová, Lukáš Kvokačka) ako aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa rozhodli reagovať na mnohé otázky od poskytovateľov sociálnych služieb v tejto komplikovanej situácii. V záujme zvýšenia istoty pri tažkom rozhodovaní a poskytovaní sociálnych služieb v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom šírenia nákazy COVID – 19 preto pripravili  dve odporúčania týkajúce sa

Čítať celý článok...

V posledných dňoch nám niekoľkí členovia, ktorí sú zároveň prijímateľmi nenávratného finančného príspevku od IA MPSVR, a to tak v rámci dopytovo-orientovaných výziev alebo národných projektov, avizovali problémy. Obrátili sa na nás s prosbou tlmočiť spoločne problémy, ktorým čelia v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou a jej dopadmi na ich prácu.

Čítať celý článok...

Stále sa vedú koaličné rokovania a zatiaľ je jasné, len to, že na základe výsledkov volieb prezidentka SR poverila zostavením vlády Igora Matoviča (OĽANO).

Čítať celý článok...

Na prelome februára a marca 2020 sa redaktori televízie TA3 informovali o situácii v sociálnych službách. 

Za SocioFórum odpovedala naša hovorkyňa pani Lýdia Brichtová

Čítať celý článok...

Začiatkom tohto roka sme požiadali členov SocioFóra o vyplnenie dotazníka, ktorý bude slúžiť ako podklad do diskusií. Hlavným cieľom bolo zistiť, čo by mali byť najdôležitejšie priority podpory z fondov EÚ z pohľadu organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby.

Čítať celý článok...

V Slovenskej republike je rámcovým dokumentom za implementovanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Národný program rozvoj a životných podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím. DO konca januára sme mali možnosť podať jednak zhodnotenie plnenia existujúcich opatrení, ale aj návrhy na nový program, ktorý by mal byť v priebehu tohto roka pripravovaný.

Čítať celý článok...

V poslednom čase sa naša hovorkyňa pani Lýdia Brichtová mala možnosť vyjadriť sa k situácii v sociálnych službách pre média.

Čítať celý článok...

V minulom roku zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby pracovnú skupinu, ktorá má ambíciu pripraviť novú Koncepciu bytovej politiky. Aj keď v tejto fáze ministerstvo prizvalo len jedného zástupcu z poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí bez domova, využili možnosť pripomienkovať rámcový návrh. 

Ministerstvo avizovalo vytvorenie viacerých tématických pracovných skupín vzhľadom na to, že otázka bývania sa týka každého občana a patrí medzi kľúčové politiky samospráv či štátu. Okrem zaslania našich pripomienok, žiadame aj prizvanie zástupcov SocioFóra do relevantných pracovných skupín.

 

Pripomienky k návrhu Bytovej politiky do 2030

Informácia k spôsobu klasifikácie príspevkov na rekreáciu zamestnancov ZSS

 

Na Valnom zhromaždení v decembri, ale aj v inej komunikácii sa členovia SocioFóra pýtali na rekreačné poukazy, presnejšie otázky sa týkali sa problémov a možnosti klasifikácie a zohľadnenia výdavkov Vášho zariadenia sociálnych služieb na „rekreačné poukazy" Vašich zamestnancov. Pani Brichtová pripravila nasledovnú informáciu:

Čítať celý článok...

Ako sa budeme mať na „staré kolená"?

Podľa prieskumu Bayer Barometer si až 1/3 mladých Slovákov myslí, že nepôjde do dôchodku. Napriek tomu, že v produktívnom veku na starobu príliš nemyslia, ich predstavy o seniorskom veku sú vcelku optimistické.

Barometer od firmy Bayer ponúka prehľad postojov mladých ľudí vo veku 18 – 39 rokov na starobu. Výsledky unikátnej štúdie ukazujú, že obraz seniora v našej spoločnosti sa mení. Či sa mení len vo vnímaní mladej generácie alebo aj v realite je otázne.

Čítať celý článok...

Chceme upozorniť, že nesplnenie povinnosti predkladať mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne môže mať pre poskytovateľov vážne následky.

Čítať celý článok...

Na základe preferencií členov o mieste konania konferencie Vás pozývame na Výročnú konferenciu SocioFóra spojenú s Valným zhromaždením, ktorá sa uskutoční:

 

Termin: 11. december 2019

Miesto: Bratislava, Cukrová 4, budova Cirkvi bratskej 

https://goo.gl/maps/tYXmA1PwJZCHdTft8


Program:

Čítať celý článok...

V tomto roku nás ešte čaká výročná konferencia spojená s valným zhromaždením, ktoré tento rok musí byť spojené s voľbami do Výboru SocioFóra.

Rezervujte si termín: 11. december 2019

Čítať celý článok...

Na základe ohlasov z informnačného seminára a tiež množstva otázok smerovaných na pani Brichtovú, ktoré súvisia s poslednou novelou zákona 448/2008 a konkrétne o úprave vzorca na výpočet finančného príspevku na prevádzku, sme spolu s pani Brichtovou a nadáciou SOCIA pripravili príručku.

Čítať celý článok...

Nezávislá platforma SocioFórum je spoluorganizátorom odborného okrúhleho stola OPTIMALIZÁCIA PROCESU POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DENNOM STACIONÁRI A V REHABILITAČNOM STREDISKU NA SLOVENSKU.

Spolu s ďalšími organizátormi EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského, Mesto Nitra a Nadácia SOCIA vás pozývame 6. novembra 2019 do Nitry.

Čítať celý článok...

Viac článkov...