Home

Vážená pani, vážený pán, milí kolegovia,

 

Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb vyzýva zamestnancov a klientov sociálnych služieb ako aj ostatnú verejnosť, aby ministrovi Jánovi Richterovi zasielali počas tohto týždňa (25. – 30.4.2017) e-mailom nasledovnú výzvu

Čítať celý článok...

 

Vážený pán minister, Ján Richter,

 

obraciame sa na Vás nielen ako predstavitelia Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb a zástupcovia vyššie uvedených organizácií, ale aj ako členovia pracovnej skupiny pre prípravu legislatívnych zmien v oblasti sociálnych služieb pri Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré vediete.

Čítať celý článok...

Krátka správa zo 4. stretnutia pracovnej skupiny
pre legislatívne zmeny zákona č. 448/2008 dňa 23. 3. 2017

Téma: krízová intervencia

Téma: krízová intervencia bola dohodnutá na predchádzajúcom stretnutí skupiny. Bola oznámená všetkým členom s tým, že účasť je dobrovoľná. Okrem mňa tam boli všetko ľudia, ktorí sa zaoberajú bezdomovectvom alebo inými službami krízovej intervencie, najmä prevádzkovatelia útulkov, ktoré spadajú pod gesciu VUC. Celkove asi 20 osôb.

Čítať celý článok...

Správa z 3. zasadnutia pracovnej skupiny

pre legislatívne zmeny zákona o sociálnych službách dňa 16. 3. 2017


Začalo to preložením termínu z 10.00 na 13.00 hod., lebo štátny tajomník mal neodkladné povinnosti. Ale ani potom neprišiel. Asi preto, že sľuboval doniesť navrhnuté sadzby pre jednotlivé stupne odkázanosti a tie nám pred zasadnutím neposlali, ani nám žiadny materiál nedali.

Čítať celý článok...

Sprievodca pre rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím

Čítať celý článok...

SocioFórum prišlo na 2. stretnutie s týmito otázkami: 

 

Otázky SocioFora pre vyjasnenie nejednoznačných pravidiel

v Rámcovom návrhu legislatívnych zmien

1.      Sociálne služby podmienené odkázanosťou

-        Ministerstvo bude vyplácať finančný príspevok poskytovateľom

Čítať celý článok...

Splnomocnenec vlády pre ROS vyzval platformy zastúpené v Rade vlády pre MNO, aby nominovali svojich zástupcov do pracovnej skupiny, ktorá začne pripravovať  strategické dokumenty o politikách, ktoré budú podporované z EŠIF po roku 2020.

Čítať celý článok...

Správa o 1. zasadaní pracovnej skupiny MPSVR pre legislatívne zmeny
v zákone o sociálnych službách

 

Pracovná skupina zasadala v piatok, 17. februára 2017 od 13.30 do

Čítať celý článok...

3. februára sme oslovili štátneho tajomníka MPSVR SR Branislava Ondruša. A teší nás, že zareagoval obratom. 

Čítať celý článok...

Milí priatelia,

podporte hromadnú pripomienku (neformálnej) Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb a verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V síce rozsiahlej novele okrem „jaslí" sa nerieši nič zásadné.

Hromadnú pripomienku týkajúcu sa financovania sociálnych služieb možno podporiť

Čítať celý článok...

Výročná konferencia SocioFóra spolu s 8. Fórom poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím EASPD sa konala 14. - 15. júna 2016 v Bratislave

Čítať celý článok...

 

Pozývame Vás na Výročnú konferenciu SocioFóra spolu s 8. Fórom poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím EASPD v termíne 14. - 15. jún 2016 v Bratislave

Čítať celý článok...

Na návrh skupiny strešných sociálnych MNO  koordinátor monitorovacej skupiny Komory MNO, Miroslav Mojžiš, poslal ministrovi práce a sociálnych vecí  Žiadosť  o pozastavenie a revíziu národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. O ďalšom osude žiadosti vás budeme informovať.

Download this file (Žiadosť o pozastavenie a revíziu NP POS.pdf)Žiadosť o pozastavenie a revíziu NP POS 72 Kb

SocioFórum zaslalo Ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny ale aj obom štátnym tajomníkom návrh SocioFóra do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020.

 

Vážení predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,

Dovoľujeme si vám zaslať návrhy

Čítať celý článok...

Koalícia pre deti Slovensko vydala tlačovú správu, pretože odmieta obvinenie, že vťahuje úrad komisárky pre deti do "tendenčných účelových hier"

Prečítajte si celú tlačovú správu. 

Download this file (TS_Koalicia pre deti Slovensko.pdf)Tlačová správa

540 Kb

 

V tomto predvolebnom čase sme pripravili brožúru Plány. Realita. Sľuby. Je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o fungovanie systému a kvalitu sociálnych služieb. Sociálne služby sú dnes stále rastúcim odvetvím verejných služieb pre obyvateľov. Veď nejaký druh sociálnej služby dostáva okolo 200 tisíc osôb.

Táto brožúra ponúka krátky prehľad, čo vláda plánovala v roku 2012, čo sa jej podarilo urobiť v období 2012-2016 a čo sľubujú strany na roky 2016-2020 pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre sociálne služby.

Viac článkov...