Home Aktuality

Nové podmienky poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci

 

Dňom 1. 1. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 351/2017 Z. z., ktorým sa

Čítať celý článok...

Dobrý deň všetkým,

obraciame sa teraz najmä na tých, ktorí ste poskytovateľmi

Čítať celý článok...

Milí priatelia/členovia SocioFora,

 

sme si vedomí toho, že viacerí z Vás sa ocitnú v I. štvrťroku 2018 v neľahkej finančnej situácii v dôsledku toho, že nie je známe v akom období s Vami MPSVR SR uzavrie zmluvu o poskytnutí finančných

Čítať celý článok...

Správa z prerokovávania novely zákona o sociálnych službách v NR SR

Čítať celý článok...

Vybrali sme z našich pripomienok a pripravili návrhy na zmeny k vládnemu návrhu

Čítať celý článok...

 

Účastníci konferencie dostali všetky dostupné materiály na USB kľúčoch. Ale aspoň prezentácie ponúkame aj neúčastníkom. 

Čítať celý článok...

Občianske združenie TENENET, o.z. a WELLNEA, s.r.o. (chránená dielňa) v Senci sa zúčastnili dvojročného (máj 2015 – máj 2017) medzinárodného projektu EASPD (Európskej asociácie poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím) pod názvom DLoT – Disability Leaders of Tommorow (lídri budúcnosti pre témy týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím).

 

Tlačovú správu si môžete prečítať tu: 

Čítať celý článok...

Krátko z 5. - 8. pracovnej skupiny

Čítať celý článok...

 

 

Pozývame Vás na Výročnú konferenciu SocioFóra spolu s 9. Fórom poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím EASPD, ktorá sa bude konať 26. - 27. júna 2017 v Bratislave

Čítať celý článok...

Ukončenie výzvy ministrovi Richterovi

 

Vážení priatelia, členovia a členky Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb, ďakujeme tým, ktorí prijali našu výzvu a poslali e-mail ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, Jánovi Richterovi. Náš cieľ sme dosiahli. Pán minister včera večer, 26. 4. 2017, v televíznych novinách prisľúbil, že finančné príspevky obecným a mestským zariadeniam ako aj neverejným poskytovateľom budú urýchlene vyplatené a vinníci budú zverejnení. V mene vás budeme sledovať ďalší vývoj a informovať vás o ňom. Dnešným dňom uzavierame posielanie e-mailovej výzvy ministrovi Richterovi vo vzťahu k denným stacionárom.

 

Malú bitku o denné stacionáre sme vyhrali. Do konca roka nás čaká  ešte veľký boj o novelu zákona o sociálnych službách. Dúfame opäť vo vašu silnú podporu.
Ďakujeme ešte raz podporovateľom z Nezávislej platformy SocioFórum, z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, zo Slovenskej katolíckej charity a aktivistom z organizácie Citizen go!

 

Helena Woleková

za organizátorov

Vážená pani, vážený pán, milí kolegovia,

 

Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb vyzýva zamestnancov a klientov sociálnych služieb ako aj ostatnú verejnosť, aby ministrovi Jánovi Richterovi zasielali počas tohto týždňa (25. – 30.4.2017) e-mailom nasledovnú výzvu

Čítať celý článok...

 

Vážený pán minister, Ján Richter,

 

obraciame sa na Vás nielen ako predstavitelia Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb a zástupcovia vyššie uvedených organizácií, ale aj ako členovia pracovnej skupiny pre prípravu legislatívnych zmien v oblasti sociálnych služieb pri Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré vediete.

Čítať celý článok...

Krátka správa zo 4. stretnutia pracovnej skupiny
pre legislatívne zmeny zákona č. 448/2008 dňa 23. 3. 2017

Téma: krízová intervencia

Téma: krízová intervencia bola dohodnutá na predchádzajúcom stretnutí skupiny. Bola oznámená všetkým členom s tým, že účasť je dobrovoľná. Okrem mňa tam boli všetko ľudia, ktorí sa zaoberajú bezdomovectvom alebo inými službami krízovej intervencie, najmä prevádzkovatelia útulkov, ktoré spadajú pod gesciu VUC. Celkove asi 20 osôb.

Čítať celý článok...

Správa z 3. zasadnutia pracovnej skupiny

pre legislatívne zmeny zákona o sociálnych službách dňa 16. 3. 2017


Začalo to preložením termínu z 10.00 na 13.00 hod., lebo štátny tajomník mal neodkladné povinnosti. Ale ani potom neprišiel. Asi preto, že sľuboval doniesť navrhnuté sadzby pre jednotlivé stupne odkázanosti a tie nám pred zasadnutím neposlali, ani nám žiadny materiál nedali.

Čítať celý článok...

Sprievodca pre rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím

Čítať celý článok...

SocioFórum prišlo na 2. stretnutie s týmito otázkami: 

 

Otázky SocioFora pre vyjasnenie nejednoznačných pravidiel

v Rámcovom návrhu legislatívnych zmien

1.      Sociálne služby podmienené odkázanosťou

-        Ministerstvo bude vyplácať finančný príspevok poskytovateľom

Čítať celý článok...

Viac článkov...