Home Aktuality Vyúčtovanie finančných príspevkov na sociálne služby zo štátneho rozpočtu

Dôležitá informácia z MPSVR SR

Na linku http://www.employment.gov.sk/usmernenie-k-vyuctovaniu-financnych-prispevkov-podla-zakona-o-socialnych-sluzbach.html sú zverejnené dokumenty k vyúčtovaniu finančných príspevkov na sociálne služby zo štátneho rozpočtu.