Tretí sektor bude delegovať svojich zástupcov do pracovných skupín pre prípravu operačných programov cez Radu vlády pre MNO. Čítajte Usmernenie k zapojeniu partnerov MNO ....... od generálneho riaditeľa Centrálnej koordinačnej jednotky Juraja Gmiterka.

Download this file (Usmernenie k zapojeniu MVO.pdf) Usmernenie k zapojeniu MVO