Home Aktuality Spoločná konferencia MNO a MPSVR sa odkladá na september

Napriek prejavenému záujmu a intenzívnej snahe nájsť vhodný termín na konanie konferencie, k dohode medzi organizátormi - SocioForom, Slovenskou sieťou proti chudobe a MPSVR - doteraz nedošlo. Ministerstvo sľubuje nový termín konferencie o vzájomnej spolupráci na prvý septembrový týždeň.