Home Aktuality Krátke správy z ďalších stretnutí pracovnej skupiny

Krátko z 5. - 8. pracovnej skupiny

 

Krátko z 5. pracovnej skupiny: 

Ešte pred zaslaním materiálov ministerstva Únia miest Slovenska poslala svoje stanovisko. 

Download this file (Stanovisko UMS k legislativnym zmenam financovania soc sluzieb.pdf)Stanovisko UMS k legislatívnym zmenám 541 Kb
Download this file (Okruh zmien v zákone o SS návrh MPSVR_komentare Platformy.pdf)Okruh zmien - materiál ministerstva s poznámkami p. Brichtovej 608 Kb
Download this file (Príloha č 1.pdf)príloha č. 1 - materiál ministerstva 200 Kb
Download this file (Príloha 2 - možnosti postupnosti vyplácania finančného príspevku_komentar Platfo)Príloha 2 - material ministerstva - s komentármi platformy - p. Brichtová 728 Kb

 

Na 6. pracovnej skupine boli predložené rozšírené požiadavky poskytovateľov služieb (iniciatíva Platformy za spravodlivé financovanie)

Download this file (Požiadavky na novelu _ziadost Platformy.pdf)Požiadavky Platformy za spravodlivé financovanie 501 Kb


Na druhý deň sa pracovná skupina venovala skupine služieb krízovej intervencie. 

Ministerstvo v tejto novele neplánuje a nezamýšľa čokoľvek riešiť v oblasti služieb krízovej intervencie. 

Platforma MNO za strategické riešenie bezdomovectva prišla s požiadavkami. 

Download this file (Platforma MVOza_strategicke_riesenie_bezdomovectva_30.5.pdf)Platforma MNO za strategické riešenie bezdomovectva 697 Kb


Nasledovala 7. pracovná skupina

Download this file (Záznam zo 7.pdf)Krátko zo 7. skupiny 447 Kb


Na 8. pracovnej skupine už sme mali k dispozícii paragrafové znenie - novela je už v MPK.  

Na stretnutie poslala vopred svoje stanovisko Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb. 

Download this file (zapis8.pdf)Krátko z 8. skupiny 371 Kb
Download this file (STANOVISKO_Asociacie_07072017.pdf)Stanovisko APSS 207 Kb