Ponúkame Vám odpovede na otázky o doplatkoch do sumy minimálnej mzdy pre zamestnancov sociálnych služieb. 

 

Takto boli zadané otázky: 

- Ako evidovať a vykazovať doplatok do sumy minimálnej mzdy u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby nebol problém s financovaním takéhoto doplatku cez finančný príspevok na základe zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách?

- Je takýto doplatok považovaný za súčasť platu zamestnanca na účely finančného príspevku na sociálne služby?

 

Odpovede sú

v priloženom dokumente.

 

 Download this file (MPSVAR - odpoved ku mzdam.pdf)Odpoveď MPSVR na otázky ku mzdám v sociálnych službách 965 Kb