Home Aktuality Konferencia a Valné zhromaždenie SocioFóra

Dňa 9. decembra 2021 sa uskutočnila Výročná konferencia SocioFóra spojená s Valným zhromaždením. Konferencia sa uskutočnila online a sme nazvali „Dúfali sme v zmeny – prídu?“ 

Diskutovvali sme o otázkach, odpovediach a informáciach týkajúce sa reforiem v oblasti sociálnej ochrany, počnúc od novej právnej úpravy v oblasti sociálnych služieb, vrátane ich financovania, zákona o dlhodobej starostlivosti, nového systému posudkovej činnosti, kvality sociálnych služieb a to aj v nadväznosti na Plán obnovy a odolnosti a iných dôležitých tém, ku ktorým sa vláda SR zaviazala.


KONFERENCIA: „Dúfali sme v zmeny – prídu?“ 

Blok 1: Dúfali sme v zmeny, ale prišla pandémia.... Čo nám dáva nádej?

  • Reflexia na pandémiu
  • Čo nám dáva nádej? Panelová diskusia o zmenách, ktoré sa robia „zdola“

Blok 2: Dúfali sme v zmeny, ale čas sa kráti.... Čo stihneme reformovať?

  • Plánované reformné zámery a ich rozpracovanosť v oblasti sociálnej ochrany

Tu nájdete podrobný program aj s menami prezentujúcich a diskutujúcich.

prezentácia Lýdie Brichtovej, konferencia 9.12.2021

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE (pre členov SocioFóra)

13:00 - 14:30

Na Valnom zhromaždení sa predstavila správa o činnosti za posledné dva roky ako aj plán na najbližšie dva. Členom boli odporezentované tri strategické dokumenty, ktoré vznikli v priebehu posledného roku, v rámci aktivít projektu, ktorého cieľom je posilnenie SocioFóra ako organizácie. Tieto dokumenty sú zverejnené tu.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo zvýšenie členského príspevku od 1.1.2022.