Home Aktuality Voľba komisára pre deti

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. sa pridala k verejnej výzve k poslancom a poslankyniam NR SR k voľbe komisára pre deti.

 

Vážení poslanci a poslankyne NR SR.

Slovensko stojí pár dní pred opätovnou voľbou Komisára pre deti. Najsilnejší a najdôležitejší podnet k jeho vzniku dalo 5-ročné utýrané dievčatko menom Lucka, ktorá 3 roky nikomu nechýbala. Práve jej prípad poukázal na viaceré systémové chyby v ochrane detí na Slovensku. Výstupom tlaku verejnosti a neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venovali tejto téme a upozorňovali na chyby v systéme, bol prísľub vtedajšieho ministra práce, že dôjde okrem iných opatrení aj k návrhu a prijatiu Zákona o komisárovi pre deti.

Sľub bol dodržaný, no v priebehu schvaľovania zákona tým, že bolo vopred jasné, kto bude Komisárom pre deti, došlo k „drobným zmenám". Časti, ktoré v návrhu zákona jednoznačne deklarovali apolitickosť pri voľbe Komisára pre deti, sa do prijatého zákona nedostali.

Slovenská republika bola ihneď po voľbe pani Tomanovej, kritizovaná za porušenie parížskych princípov pri voľbe prvého komisára pre deti a vyzvaná Výborom OSN pre práva dieťaťa na jeho zasadaní 24.-25. mája 2016, aby zabezpečila nezávislosť inštitúcie komisára pre deti, pokiaľ ide o volebný proces, financovanie, mandát a aby zaručila úplný súlad s parížskymi princípmi.

17. februára 2022 budú poslanci NR SR voliť medzi dvoma kandidátkami, ktoré už v prvom hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov. Opäť je jednou z kandidátok aktívna politička, priamo poslankyňa NR SR pani Hatráková (OĽANO).

Kandidatúra aktívneho politika, poslankyne NR SR na post Komisára pre deti diskriminuje a znevýhodňuje akéhokoľvek iného občianskeho kandidáta. Je to nerovný a nedemokratický súboj znevažujúci etické princípy a fair play. Kandidáta na post Komisára pre deti volia poslanci a poslankyne NR SR a pokiaľ kandiduje niektorý/á z nich, tak ho/ju volia stranícki kolegovia, priatelia a dokonca môže voliť aj sám/ú seba, čo je neprijateľné a čoho svedkami sme boli už pri prvej voľbe. Občianski kandidáti takúto „výhodu" nemajú. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo nekandidujú viacerí občianski kandidáti v druhom kole voľby Komisára pre deti.

Úrad Komisára pre deti si vyžaduje, aby na tomto poste stál odborník/odborníčka, nepreviazaný/á na žiadnu politickú stranu ani hnutie, za ktorého hovorí jeho/jej dlhoročná práca v prospech detí, konkrétne projekty, aktivity, programy. Odborník ktorý sa dokáže postaviť na stranu dieťaťa bez akéhokoľvek politického ovplyvňovania a dokáže svojím odborným prístupom nasmerovať zmeny v systéme tak, aby sme ako spoločnosť dokázali deti účinnejšie chrániť.

Odborná verejnosť už viackrát vyjadrila vážne obavy nad výrokmi pani poslankyne Hatrákovej, či už sa to týkalo kauzy poslanca Heráka, podozrivého zo sexuálneho zneužívania detí, nejednoznačného postavenia obete v domácom násilí, nepodania trestného oznámenia pri obdržaní dôkazov deklarujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu korupcie, či obvinenia protikandidátky zo zodpovednosti za prípad šikanyv Miloslavove pri verejnom vypočutí.

Doluuvedené organizácie, právnické a fyzické osoby vyjadrujú znepokojenie nad procesom voľby Komisára pre deti a vyzývajú poslancov a poslankyne NR SR aby:

a) zabezpečili nezávislosť a apolitickosť pri volebnom procese komisára pre deti a vytvorili priestor pre jeho demokratickú voľbu, ktorá nijakým spôsobom neznevýhodňuje niektorého z kandidátov v zmysle parížskych princípov,

b) legislatívne upravili proces voľby komisára pre deti tak, aby podmienkou voliteľnosti za komisára pre deti mohla byť okrem iných legislatívne vymedzených podmienok fyzická osoba, ktorá nie je členom žiadnej politickej strany ani hnutia, nie je poslancom/poslankyňou NR SR a nezastáva vedúcu štátnu funkciu minimálne 24 mesiacov pred návrhom kandidáta na komisára, čím bude zabezpečená apolitickosť kandidáta a zamedzenie prepojenia na politickú stranu či hnutie,

c) zrušil prebiehajúcu voľbu na post komisára pre deti, vyhlásil nové voľby v súlade s bodom a).

Vládna koalícia pri vstupe do politiky deklarovala transparentný, demokratický, nikoho nezvýhodňujúci prístup k verejným, najmä ľudskoprávnym postom, kde je dôležitá predovšetkým odbornosť, skúsenosti, výsledky. Veríme, že ich dokáže aj v praxi uplatniť.

 

Organizácie stojace za verejnou výzvou:

1. Koalícia pre deti Slovensko – Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

2. Nadácia pre deti Slovenska – Mgr. Ondrej Gallo

3. Centrum Slniečko, n.o. – Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

4. Linka detskej istoty, n.o. – Ing. Eva Dzurindová

5. Návrat o.z. – Mgr. Marek Roháček

6. Liga za ľudské práva – JUDr. Zuzana Števulová

7. CVEK – Mgr. Elena Gallová Kriglerová

8. OZ Prima – PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA

9. Náruč – Pomoc deťom v kríze – Mgr. Robert Braciník, Mgr. Ivan Leitman

10. IPčko – PhDr. Marek Madro, PhD.

11. Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. – Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

12. Nadácia otvorenej spoločnosti – Doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

13. Asociácia krízových stredísk – Mgr. Robert Braciník

14. Ing. Juraj Mišura – predseda správnej rady Nadácie UNICEF

15. BUDÚCNOSŤ,n.o. – Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

16. Centrum sociálnych služieb KA – Mgr. Anna Surovcová

17. Žena v tiesni – PhDr. Tatiana Brnová

18. MyMamy – Mgr. Apolónia Sejková

19. TENENET o.z. – PhDr. Elena Kopcová, PhD.

20. Jazmin, n.o. – Mgr. Viera Mrázová, MBA

21. Detské centrum Slovensko – PaedDr. Viktor Blaho

22. Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov – PhDr. Zuzana Aly

23. LUNA, n.o. – Mgr. Hana Štrbová

24. Brána do života – Mgr. Viera Stráňavová

25. Združenie STORM – Mgr. Pavol Sčasný

26. Poradenské centrum Nádej – Mgr. Adriana Havašová

27. OMAPO,o.z. – Mgr. Andrea Tesariková

28. Aliancia žien Slovenska – Mgr. Katarína Farkašová

29. Únia materských centier – Ing. Daniela Konečná

30. Kanisová & Kanis, Advokátska kancelária – JUDr. Matúš Kanis

31. Lúč pre dieťa – Dagmar Ďurečková

32. A Ray of Sunshine for a Child,UK – Dagmar Ďurečková

33. Nadácia Zastavme korupciu – Zuzana Petková

34. Familiáris, o.z. – PhDr. František Drozd, PhD.

Fyzické osoby:

1. Martin Jaroň, Bratislava

2. Milota Sidorová

3. PaedDr. Vladimíra Vargová Mičeková, Nitra

4. Erik Varga, Nitra

5. Eva Matejíčková, Snina

6. Mgr. Zuzana Lukáčová, Nitra

7. Mgr. Jana Pecuchová

8. Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

 

 

Ak chcete pripojiť svoj podpis, kontaktujte Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.