Aktuálne členmi k 11.6.2018 sú:

 

Názov organizácie Sídlo štatutár kraj - podľa sídla
1. A-megan, n.o. Lovinobaňa Margaréta Žigová Banskobystrický kraj
2. Centrum sociálnych služieb KA o.z. Krupina Anna Surovcová Banskobystrický kraj
3. MARGARÉTKA Banská Štiavnica Ján Koťo Banskobystrický kraj
4. Nezábudka, n.o. Fiľakovo Mária Veliká Banskobystrický kraj
5. OZ Náš domov, domov sociálnych služieb Ožďany Marta Žiaková Banskobystrický kraj
6. Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. Banská Bystrica Mária Filipová Banskobystrický kraj
7. SENIORKA n.o. Zvolen Miroslav Mlynár Banskobystrický kraj
8. Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava Bratislava Viera Záhorcová Bratislavský kraj
9. Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR) Bratislava Mária Orgonášová Bratislavský kraj
10. Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie Bratislava Erika Tichá, Vladislav Matej Bratislavský kraj
11. Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia Bratislava Katarína Sabová Bratislavský kraj
12. Autistické centrum Andreas n.o. Bratislava Kateřina Nakládalová Bratislavský kraj
13. Betánia Senec n.o. Senec Jana Šuranová Bratislavský kraj
14. Centrum včasnej intervencie, Bratislava, n.o. Bratislava Erika Tichá Bratislavský kraj
15. Claudianum, n.o. Modra Eva Ondrová Bratislavský kraj
16. Detský fond Slovenskej republiky Bratislava Štefan Matula   Bratislavský kraj
17. Dom Svitania, n.o. Jakubov Štefánia Nováková Bratislavský kraj
18. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku Bratislava Ján Gasper Bratislavský kraj
19. Inklúzia Bratislava Adi Pekárová Bratislavský kraj
20. Návrat, o.z. Bratislava Marek Roháček Bratislavský kraj
21. Nezisková organizácia EPIC Bratislava Keith Martin Bratislavský kraj
22. Nezisková organizácia Jobintegra Bratislava Marián Baran Bratislavský kraj
23. Občianske združenie Odyseus Bratislava Dominika Jašeková Bratislavský kraj
24. OMAPO, občianske združenie Dunajská Lužná Oľga Reptová Bratislavský kraj
25. OZ Vagus Bratislava Sergej Kára Bratislavský kraj
26. Slovenský zväz telesne postihnutých Bratislava Monika Vrábľová Bratislavský kraj
27. SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien Bratislava Helena Woleková Bratislavský kraj
28. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) Bratislava Mária Štubňová Bratislavský kraj
29. TENENET o.z. Senec Elena Kopcová   Bratislavský kraj
30. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislava Tatiana Winterová Bratislavský kraj
31. VIERA reštart n.o. Bratislava Viera Nogová Bratislavský kraj
32. ZPMP v SR Bratislava Iveta Mišová Bratislavský kraj
33. Arcidiecézna charita Košice Košice Cyril Korpesio Košický kraj
34. Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach Košice Dagmar Kozáková Košický kraj
35. Domov dôchodcov TEREZA n.o. Novosad Ružena Vasilová Košický kraj
36. ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj Košice Slávka Mačáková Košický kraj
37. INTEGRA, o.z. - Združenie pre duševné zdravie Michalovce Janka Hurová Košický kraj
38. Košická organizácia vozičkárov - Nezávislý život Košice - Nad Jazerom Terézia Baraničová Košický kraj
39. Ľudia a perspektíva Krompachy Imrich Holečko Košický kraj
40. PATRIA n.o. Drienovecké kúpele Ján Rédvay Košický kraj
41. ReSocia Petrovce Viliam Čičvák Košický kraj
42. RPSP KE Košice Judita Varcholová Košický kraj
43. Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves Pavol Vilček Košický kraj
44. Asociácia krízových stredísk Nitra Mariana Kováčová Nitriansky kraj
45. Centrum Slniečko, n.o. Nitra Mariana Kováčová Nitriansky kraj
46. Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA n.o. Bajč Viktor Tatár Nitriansky kraj
47. EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského Nitra Anna Šmehilová Nitriansky kraj
48. Humanitné združenie "Ľudské srdce", DSS Štúrovo Marta Frániková Nitriansky kraj
49. Nádej - Roménység n.o. Veľké Kosihy Kálmán Szőcs Nitriansky kraj
50. O.z. Prameň nádeje, centrum pomoci Šárovce Ondrej Buzala Nitriansky kraj
51. OAZIS o.z. Komárno Tibor Pálmay Nitriansky kraj
52. Republiková špecifická organizácia ťažko telesne postihnutých a vozíčkárov Nitra Viliam Franko Nitriansky kraj
53. SENIOR HOUSE n.o., Levice Gregor Horniak Nitriansky kraj
54. Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice Levice Oľga Szalmová Nitriansky kraj
55. Timoteus n.o. Komárno Nitriansky kraj
56. Ústredie diakonie Reformovanej Kresťanskej Cirkvi na Slovensku Komárno Henrieta Ibosová Nitriansky kraj
57. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno Mária Múčková Nitriansky kraj
58. Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. Prešov Katarína Gromošová Prešovský kraj
59. Dom deti Božieho milosrdenstva, n.o. Stropkov Stanislava Hubáčová Prešovský kraj
60. DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. Tatranská Štrba Tomáš Hyben Prešovský kraj
61. Francesco - regionálne autistické centrum Prešov Eva Turáková Prešovský kraj
62. GERONT-VITAL združenie na podporu kvalitného života klientov domova dôchodcov v Jarabine Jarabina Zdenka Zavacká Prešovský kraj
63. Gréckokatolícka charita Prešov Prešov Peter Valiček Prešovský kraj
64. Hájik, n.o. Kamenica nad Cirochou Jana Harbistová Prešovský kraj
65. Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce Marián Kuffa Prešovský kraj
66. Krajské poradenské centrum ZPMP v Prešovskom kraji n.o. Vranov nad Topľou Monika Pinkošová Prešovský kraj
67. Nový domov Vranov nad Topľou - Lomnica, n.o. Stropkov Lucia Bížová Prešovský kraj
68. Občianske združenie Barlička Prešov Anna Kvokačková Prešovský kraj
69. OZ KORYTNAČKA v Kežmarku Kežmarok Eva Černáková Prešovský kraj
70. Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov KK a SL, n.o. Kežmarok  Prešovský kraj
71. Relevant, n.o. Prešov Marek Ilenin Prešovský kraj
72. Stredisko evanjelickej diakonie - Dom na polceste Veľký Slavkov Stanislav Gurka Prešovský kraj
73. Vravka plus, n.o. Vranov nad Topľou Gabriela Lacušová Prešovský kraj
74. Združenie na pomoc mentálne a telesne postihnutým "Pomoc v živote" v Kežmarku Kežmarok Terézia Semaňáková Prešovský kraj
75. Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade Poprad Agnesa Zelená Prešovský kraj
76. ZPMP vo Vranove Vranov nad Topľou    Anna Jankivová Prešovský kraj
77. Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o. Krásna Ves Jozef Bučko Trenčiansky kraj
78. HUBERTUS Púchov Rastislav Crkoň Trenčiansky kraj
79. JAZMÍN n.o. Handlová Viera Mrázová Trenčiansky kraj
80. Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o. Vrbové Eva Juhásová Trnavský kraj 
81. Nezábudka Pata n.o. Pata Viera Lukáčová Trnavský kraj 
82. SENIOR n.o. Vojka nad Dunajom Zuzana Riabi Trnavský kraj 
83. Stredisko evanjelickej diakonie Horné Saliby Horné Saliby Alžbeta Kontárová Trnavský kraj 
84. Stredisko evanjelickej diakonie, Trnava Trnava Viera Herzegová Trnavský kraj 
85. Záujmové združenie RODINA Trnava Andrea Tóthová Trnavský kraj 
86. Agentúra podporných služieb Žilina Soňa Holúbková Žilinský kraj
87. Áno pre život n.o. Rajecké Teplice Zuzana Dobešová Žilinský kraj
88. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. Žilina Barbora Gronská Žilinský kraj
89. Náruč - Pomoc deťom v kríze Žilina Ivan Leitman, Róbert Braciník Žilinský kraj
90. Občianske združenie BRIEŽDENIE Martin Magdaléna Fillová Žilinský kraj
91. SENION, n.o. Martin Branislav Urban Žilinský kraj
92. ZpS a DSS Štiavnik Štiavnik Štefan Vároš Žilinský kraj

 


Pridružení členovia:
 

Stĺpec1 Iniciály Bydlisko mesto
93. A.B. Bratislava
94. K.H. Bratislava
95. L.G. Bratislava
96. V.N. Bratislava
97. V.P. Galanta
98. B.Š. Močenok
99. H.Š. Močenok
100. A.Š. Nitra
101. M.C. Rovinka
102. S.P Senec
103. S.M. Strelníky
104. J.K. Trenčín
105. T.M. Vranov nad Topľou