Home Nová stránka

Pripravili sme novú webovú stránku. Veríme, že takto bude prehľadnejšia a zrozumiteľnejšia pre našich členov aj ostatnú verejnosť.

Postupne budeme prenášať všetky informácie zo starej stránky, aby ste všetko našli na jednom mieste.

Navštíviť ju môžete už teraz TU.

 

Projekt "Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík" je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.