Home Časté otázky (F.A.Q.)

Február 2020

OTÁZKA:

Klientovi (manžel) sa poskytuje opatrovateľská služba (OS) v rozsahu 7 hodín denne, pričom úhrada za hodinu OS je 1,70 eur. Výška mesačnej úhrady predstavuje 273,70 eur (23 dní x 1,70×7=273,70). V akej výške bude klient platiť úhradu, ak jeho príjem/dôchodok je vo výške 400 eur mesačne a príjem/dôchodok jeho manželky predstavuje 370 eur mesačne?

 

ODPOVEĎ:

Čítať celý článok...