Home Publikácie na stiahnutie

Občianske združenie Odyseus sa venuje pomoci ľuďom, ktorí užívajú drogy a ktorí pracujú v sexbiznise. V rámci programu Chráň sa sám sa ročne nakontaktuje v Bratislave na viac ako 1000 klientov/ok, od ktorých vyzbiera viac ako 100-tisíc injekčných striekačiek, ktoré by inak ostávali na ulici.

Inštitút finančnej politiky sa tento rok pozrel na náklady a prínosy programu výmeny injekčných striekačiek občianskeho združenia Odyseus. Program Chráň sa sám realizuje OZ Odyseus na území Bratislavy už od roku 1998. Funguje na princípe „harm reduction“ (zníženia rizík, poškodení). Jedným z hlavných  cieľov programu je v teréne ponúkať ľuďom injekčne užívajúcim drogy  výmenu použitých  injekčných striekačiek za nové, sterilné. Znižujú sa tým riziká spojené  s  injekčným užívaním drog v podobe prenosu infekčných ochorení a iných zdravotných komplikácií.

Inštitút sa vo svojej analýze zameral na ohodnotenie prínosov zo zníženia výskytu infekcií hepatitídou typu C (HCV) medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy.

Podľa odhadov IFP je tento program vysoko nákladovo efektívny. Rozdiel medzi nákladmi a benefitmi bol v minulom roku 174 tisíc €, pričom benefity prevyšujú náklady až 2,9-násobne. Vnútorné výnosové percento programu je 16%. Medzinárodné organizácie pritom odporúčajú realizovať verejné investície s návratnosťou vyššou ako 3,5 - 5 %.

Prečítajte si celú Analýzu programu Chráň sa sám, ktorú bezplatne pro bono pripravil Inštitút pre finančnú politiku.

V apríli 2010 sme vydali brožúru: Potrebujem pomoc, čo mám robiť?  - už neaktuálne vydanie

 

Obsahuje dobré rady pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ako postupovať pri hľadaní pomoci podľa nového zákona o sociálnych službách.

V októbri 2015 sme sa rozhodli pre jej aktualizáciu a malé doplnenie. Potrebujem pomoc, čo mám robiť?- aktualizované a doplnené vydanie

 

A v marci 2012 sme vydali brožúru: Ako efektívne riadiť zariadenie pre seniorov - skúsenosti a úvahy troch riaditeľov