Home Publikácie na stiahnutie Publikácie na stiahnutie Publikácie na stiahnutie

V apríli 2010 sme vydali brožúru: Potrebujem pomoc, čo mám robiť?  - už neaktuálne vydanie

 

Obsahuje dobré rady pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ako postupovať pri hľadaní pomoci podľa nového zákona o sociálnych službách.

V októbri 2015 sme sa rozhodli pre jej aktualizáciu a malé doplnenie. Potrebujem pomoc, čo mám robiť?- aktualizované a doplnené vydanie

 

A v marci 2012 sme vydali brožúru: Ako efektívne riadiť zariadenie pre seniorov - skúsenosti a úvahy troch riaditeľov