Home Semináre a konferencie Ostatné

Skupina mimovládnych organizácií Nezávislej platformy SocioForum, ktoré sa zaoberajú zamestnávaním znevýhodnených skupín obyvateľstva sa rozhodla pracovať na novom koncepte zamestnávania znevýhodnených skupín založenom na princípoch Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, na tvorbe nových nástrojov pre zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnávania týchto osôb a ich prenesenie do zákonných úprav. Inšpiráciu chceme hľadať aj v iných krajinách a budeme zvažovať, čo je možné úspešne implementovať v našom prostredí.

K dispozícii sú zápisy a prezentácie zo série (troch) seminárov, ktoré sa konali v októbri a novembri 2016.

Čítať celý článok...

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so Slovenskou sieťou proti chudobe a Nezávislou platformou SocioFórum pripravili spoločnú konferenciu.

Čítať celý článok...

4. FÓRUM POSKYTOVATEĽOV: NA CESTE KU KOMUNITNÝM SOCIÁLNYM SLUŽBÁM – PODPORA TRANSFORMÁCIE V EÚ A NA SLOVENSKU

"Ak zle plánujete, naplánujete zlyhanie"- povedal Luk Zenderloo, generálny sekretár Európskej asociácie služieb pre zdravotne posthnutých

Čítať celý článok...