Home Stanoviská a dokumenty

Kompetencie sa meniť nebudú – to je prvý záver, ktorý prijala pracovná skupina pre prípravu novely zákona o sociálnych službách. Druhou

Čítať celý článok...

SocioForum poslalo prostredníctvom svojho zástupcu v pracovnej skupine pre bývanie, Slava Kutaša, šesť zásadných pripomienok k návrhu novely zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Predkladateľom návrhu je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Pripomienky SocioFóra k sociálnemu bývaniu 344 Kb

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Malá novela zákona o sociálnych službách je nevyhnutná
Stanovisko SocioFóra k schváleniu návrhu zákona

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Viac článkov...