V stredu 6. marca sa uskutočnilo stretnutie MPSVR so zástupcami neverejných poskytovateľov o obsahu návrhu novely zákona 448/2008 o sociálnych službách zameranej na digitalizáciu a rozširovanie zberu štatistických údajov.

MPSVR si dalo za cieľ touto novelou vytvoriť podmienky na elektronickú komunikáciu s poskytovateľmi sociálnych služieb (napr. Podávanie

žiadostí o finančné príspevky) a zároveň efektívnejší a presnejší zber dát o poskytovaní sociálnych služieb. Elektronický zber dát by odbúral pravidelné štatistické vykazovania, ktoré sú dnes povinní robiť nielen poskytovatelia, ale aj obce a VÚC. MPSVR predpokladá, že by sa tým nielen zvýšila kvalita získaných dát a tak by mohli slúžiť na relevantné rozhodovania v oblasti sociálnych služieb, ale v neposlednom rade by mali zjednodušiť a skrátiť čas, ktorí vyplňovaním rôznych štatistík poskytovateľ strávi. MPSVR chce vytvoriť samostatné online prostredie pre sociálne služby – podobné ako je portál https://www.istp.sk/ , s ktorým možno máte niektorí skúsenosť. V princípe pre poskytovateľa to bude znamenať – mať počítač s pripojením na internet a pri úvodnej registrácii do systému súhlas štatutára (poštou/elektronickým podpisom). Základnú informáciu o dôvodoch a zámere novely nájdete v prezentácii tu:

MPSVR chce zákon návrh novely predložiť ešte do leta 2019 do NRSR. Účinnosť predpokladá od 1.1.2021.

Chceli by sme overiť medzi poskytovateľmi, či si vedia predstaviť takýto termín účinnosti a preto sme pripravili krátky prieskum. Dopredu ďakujeme za jeho vyplnenie.

https://goo.gl/forms/lM8939GpQ6bEDSCI2

Môžeme povedať, že za nás vítame snahu získavať z terénu relevantné a skutočné údaje a na ich základe potom stavať politické a systémové rozhodnutia. Veríme, že mnohé naše skúsenosti z každodenného života, takýto systém rýchlo a prehľadne potvrdí a v konečnom dôsledku poslúži k rozvoju sociálnych služieb.

 

Download this file (Zber udajov o SS_ISP_06032019.pdf)Zber údajov o sociálnych službách 813 Kb